top of page

Medlemsanmälan

Avgift 100 kr per år och person

Tack för Anmälan

Betalning

Det går bra att redan nu betala in medlemsavgiften till Föreningen Kulturarv Kungälv.

Kostnad:100 kr/medlem. Betala in på Bg 361-2421 ange Medlemsavgift samt namn och adress eller

Swish 123-5061221, ange adress och lägg till Mavg.

bottom of page