top of page

Kulturarv Kungälv

Föreningen Gamla Kungälv och Föreningen Kungälvs Musei Vänner gick vid årsskiftet 2023/2024 samman med Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening. Den nya föreningen fick namnet Föreningen Kulturarv Kungälv.

Mer om

Föreningen är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska vårda, synliggöra och väcka intresse för hembygdens historia, kultur och miljö.

Sammanslagningen

Hösten 2019 startade en samgåendegrupp sitt arbete. Alla tre föreningarna (Föreningen Gamla Kungälv, Kungälvs Musei Vänner och Kungälvs Fornminnesförening) var positiva till att samla all verksamhet i en förening. En beslutsordning togs fram. Förslag till stadgar för den nya föreningen diskuterades. Redan tidigt kom förslag på namn för den nya föreningen, Kulturarv Kungälv, som ansågs vara ett neutralt namn som beskriver föreningens verksamhet och som ger utrymme för fler intresseinriktningar. Eftersom Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening äger Hembygdsgården stod det så  småningom klart att det bästa vore att denna förening fick leva vidare och de två andra läggas ner. Ny styrelse i Fornminnesföreningen valdes på våren 2023 med ledamöter från samtliga tre föreningar. Sammanslagningen ägde  slutligen rum 2024-01-01.

bottom of page