top of page

Kulturarv Kungälv

Föreningen Gamla Kungälv och Föreningen Kungälvs Musei Vänner gick vid årsskiftet 2023/2024 samman med Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening. Den nya föreningen fick namnet Föreningen Kulturarv Kungälv.

Mer om

Föreningen är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska vårda, synliggöra och väcka intresse för hembygdens historia, kultur och miljö.

bottom of page