top of page

Möten vid Kungahälla

Göta älv, Klarälven och Trysilälven utgör tillsammans Skandinaviens längsta älv. På sin väg till mynningen passerade den genom nordöstra Norge, hela Värmland, genom Vänern med Dalslands östkust, Västergötlands västkust och från Trollhättan ner till havet. Under vikingatid mötte Älven, Elfr,  saltvattnet vid dagens Kungälv.

 

Från mynningen kunde man segla ner längs Hallandskusten, upp längs Bohuskusten, över till Jylland och upp till Norge. Älvmynningen knöt därmed ihop inland och hav. Längs denna led drevs en omfattande handel, men systematisk forskning kring handeln längs Skandinaviens längsta flod har aldrig genomförts. Dock finns det ett flertal indikationer på handelsplatser bara i vårt närområde t.ex. Klåverön, Kyrkeby Sandvik, Kallerhamn, Osbacka, Grönköp och bevisade sådana vid Lödöde, Köpingen och Kungahälla Yttre. De sistnämnda aktiva både under vendel- och vikingatid. Vid Äskekärr har det enda vikingatida skeppet i Sverige återfunnits och en rekonstruktion byggts - Vidfamne. Detta skepp var en knarr, ett handelsskepp som tog stora laster.

Älvmynningen var den viktigaste handelsstrategiska punkten, som ingen ensam fick behärska. Därav alla stridigheter som föregått längs Nordre- och Göta älv. Men dessa stridigheter ledde också till fredsförhandlingar. Minst tio sådana där nordiska kungar möttes vid landamäret finns noterade under vikingatid. Landamäret, d.v.s. gränsen mellan Danmark, Norge och sveariket, skall ha funnits i Älven, vid Kungahälla. Den mest logiska punkten är Marberget (Hingstberget)/Horsaberget mitt emot Nydinge/Nödinge.

År 1276 vet vi från Isländska Annaler att den besegrade kung Waldemar Birgersson mötte sin bror Magnus Birgersson Ladulås här, vid Horsaberget och mitt emot Nydingabergen. Under en och en halv vecka vid midsommartid samlades gräddan av norska, svenska och danska stormän, ärkebiskopar, biskopar etc här för att förlikas. Kung Magnus Lagaböter Håkonsson av Norge kom med 120 skepp, d.v.s. med ca. 5 000 man och Magnus Ladulås bör ha kommit med motsvarande styrka. Därutöver danska grevar och biskopar och kung Waldemars lojala män.

Eftersom man var på plats i över en vecka krävdes också ett stort antal tjänstefolk. Detta var, vad vi vet, det största politiska mötet under tidig medeltid. Har ni hört talas om det? Förmodligen inte! Bohusläns och även Göta Älvdalens historia är negligerad. Det är konsekvensen av att leva i ett nordiskt gränsområde där forskningen håller sig inom senare tiders nationella gränser. 

I de Isländska annalerna skildras mötet 1276 i detalj. För den som vill anstränga sig lite, finns annalerna på bif. pdf på 1200-talsspråk.

Kristina Bengtsson

Fil. lic. och doktorand i arkeologi Göteborgs Universitet

bottom of page