top of page

Kungälvsbroderiet

Bilder av broderiet.jpg
Fästning och kyrka.jpg

Syftet med KUNGÄLVSBRODERIET är att förmedla Kungälvs historia, både för invånare och för alla som är intresserade av bygdens brokiga historia. Våra skolbarn har i alla år fått lära sig svensk historia. Men för Kungälvs del började den först när Bohuslän blev svenskt efter freden i Roskilde år 1658. För initiativtagarna till broderiet var det också viktigt att visa broderiet som konstform.

Hur vi arbetat

Arbetet påbörjades lite trevande av åtta damer år 2003. I föreningens styrelse fanns textilkonstnär Birgitta Arkenback som erbjöd sig att måla förebilderna. Ryktet om broderiet spred sig och allt fler brodöser bidrog till broderiet. År 2006 var den första gobelängen med 50 broderade bilder klar och monterad.
Många har varit engagerade i KUNGÄLVSBRODERIETS tillkomst. Varje gobeläng har inneburit ett långdraget arbete under flera år. Men ingen har slutat eller tappat sugen. Alla har ställt upp ideellt

Broderiets framsteg

För närvarande finns sex färdiga gobelänger. Alla med fantastiskt fina och välkomponerade bilder. Verkligen ett gediget broderi-hantverk. Git Andersson har varit konstnärlig ledare under de senaste broderierna.

Skrifter

I skriften "Kungälvsbroderiet 2003-2017", av Solveig Lanzén, beskrivs hur arbetet med broderiet har fortlöpt. Till respektive broderi finns dessutom ett kompendium med berättelser och anekdoter om broderiet. Till 1800-talsbroderiet finns också en skrift om 1800-talets historia tillsammans med alla bilder i broderiet. "Kungälvsbroderiet 2003-2017" och "Kungälvsbroderiet 1800-talet" utsågs 2017 respektive 2021 av Bohusläns Hembygdsförbund till årets bästa publikation.​

  • Äldre medeltid

  • Yngre medeltid

  • Vikingatiden

  • 1500- och 1600-talen

  • 1700-talet

  • 1800-talet

bottom of page