top of page

J O Rune Hasslöfs bok om protokollen i Kungellffwe Byes Bog ger en bild av liv och verksamhet i Kungälv under förra hälften av 1600-talet. Här får man veta hur ett dåtida samhälle fungerade. Kampen mellan dåtida överhet i form av kungens tillsatte fogde och tullar samt hantverkare, köpmän och det av folket demokratiskt valda rådets pragmatiska åtgärder tecknas i de många rättsfallen.
 

Berättelser om livet i Ny Kongelf

250,00 krPris
  • Hämtas på Hembygdsgården  måndagar mellan 10:00-13:00
     

bottom of page