top of page

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelse och evenemang 

Tyvärr accepterar inte Facebook 

att man registrerar ett konto på en förening utan att ha en fysisk person registrerad på kontot.

Därför har META /Facebook stängt ner Kulturarv Kungälv. 

Har överklagat men dom kommer inte att  frångå principen. 

Kommer att diskutera i föreningen hur vi går vidare med detta. 

Onsdagen 21 februari kl 19, Lilla Salen, Kvarnkullen

Biet i människans tjänst 

Per Almqvist, biolog och biodlare berättar

Måndagen 26 februari kl 18, Hörsal 2, Mimers hus

Kungälvs Musei Vänner sista årsmöte

Tisdagen 26 mars kl 18, Kungälvs församlingshem

Kungälv Kulturarvs första årsmöte

Arkeolog Kristina Bengtsson berättar

Kongahälla under vikingatiden - krig och fred

Historien om Kungälv 

Under 13-27 januari visade vi våra sex stora broderier i Konsthallen, Mimers hus. 

Utställningen besöktes av 2881 personer. 19 av våra medlemmar var vakter och många böcker, skrifter och vykort såldes. 

Stort tack till alla volontärer för era insatser !

Se bilder längre ner på sidan 

Sammanslagningen

Hösten 2019 startade en samgåendegrupp sitt arbete. Alla tre föreningarna (Föreningen Gamla Kungälv, Kungälvs Musei Vänner och Kungälvs Fornminnesförening) var positiva till att samla all verksamhet i en förening. En beslutsordning togs fram. Förslag till stadgar för den nya föreningen diskuterades. Redan tidigt kom förslag på namn för den nya föreningen, Kulturarv Kungälv, som ansågs vara ett neutralt namn som beskriver föreningens verksamhet och som ger utrymme för fler intresseinriktningar. Eftersom Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening äger Hembygdsgården stod det så  småningom klart att det bästa vore att denna förening fick leva vidare och de två andra läggas ner. Ny styrelse i Fornminnesföreningen valdes på våren 2023 med ledamöter från samtliga tre föreningar. Sammanslagningen ägde  slutligen rum 2024-01-01.

Aktuellt arkiv 

Historien om Kungälv 

Under 13-27 januari visade vi våra sex stora broderier i Konsthallen, Mimers hus. 

Utställningen besöktes av 2881 personer. 19 av våra medlemmar var vakter och många böcker, skrifter och vykort såldes. 

Stort tack till alla volontärer för era insatser !

bottom of page